dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


ปัญหาไลฟ์การ์ดภูเก็ต

 ปัญหา ไลฟ์การ์ด

 

ความล้มเหลว ของการท่องเที่ยวภูเก็ต
 
 

ป่าตองมีปัญหามากมาย  ปัญหาเรื่องความปลอดภัย ปัญหาการจ้างไลฟ์การ์ด ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญกับเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต ดร. ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาไลฟ์การ์ดที่ป่าตอง ในรายการ PMCA Live ของสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต ว่า

ดร.ปรีชาวุฒิ  กี่สิ้น ผู้บริหารบริษัทในเครือพิโซน่า กรุ๊ป จำกัด
 
ผมเองในนามของภาคประชาชน เมื่อได้ทราบข่าวเรื่องปัญหาการจ้างไลฟ์การ์ดของ อบจ. ที่ผ่านมาว่า อบจ.ติด ขัดเรื่องกฎหมายและเรื่องงบประมาณ ผมและเพื่อน ๆ จึงอาสาเข้ามาช่วย เข้ามาสนับสนุนให้มีไลฟ์การ์ดอย่างต่อเนื่อง เพราะขณะนั้นกำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว
หน้าไฮซีซั่น ผมรวบรวมพี่น้อง เพื่อน ๆ และรวบรวมเงินได้ประมาณ 2 แสน ก็นำมาจัดตั้งหน่วยอาสา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างไลฟ์การ์ด 
 
จริง ๆ ภาครัฐเขาก็ช่วยกัน เขามีไลฟ์การ์ดอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง แต่เขาขาดงบประมาณ ขาดความร่วมมือ เราก็เข้าไปสนับสนุนในส่วนที่เขาขาด ส่วนเรื่องการอบรม การให้ความรู้ การจ้างบุคลากรใหม่ ๆ เข้ามาหวุนเวียนชดเชยกัน ก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐจะเข้าไปจัดการเอง ผมเองเป็นแค่ประชาชนที่มองเห็นความสำคัญของชีวิตมนุษย์ หรือมองเห็นว่าชีวิตนักท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศมาก ๆ เราจึงต้องออกมาช่วยเหลือกัน 
ผมก็มองหาผู้สนับสนุนภาคเอกชนอยู่ตลอด ซึ่งขณะนี้ก็ได้หลายภาคธุรกิจที่อยากจะร่วมสนับสนุนเรื่องนี้ด้วย บางธุรกิจก็อยากจะสนับสนุนการจัดหาเสื้อให้ บางธุรกิจอยากจะสนับสนุนค่าน้ำมัน บางธุรกิจอยากจะสนับสนุนอุปกรณ์เรือ หลายคนก็อยากจะช่วยกันแก้ปัญหา  
 
เรื่องปัญหาไลฟ์การ์ด เป็นสิ่งที่ยังต้องพัฒนาหลายเรื่อง เสียดายนะที่เราไม่มีมาตรา 44 ที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้มันสร้างสรรค์ อย่างกรณีปัญหาไลฟ์การ์ดนี่ ผมว่าแสดงถึงความล้มเหลวในเชิงของการบริหารเรื่องท่องเที่ยว อะไรก็ตามที่ไม่สามารถสร้างความมั่นใจ ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจหรือการบริหารราชการแผ่นดินได้ มันจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ได้อยากจะต่อว่า แต่ขอเป็นกำลังใจให้ และอยากจะช่วยกันพัฒนาแก้ไขปัญหา ผมว่าทั้งท่านผู้ว่าฯ ทั้ง อบจ. เอง ก็กำลังพยายามแก้ปัญหานี้อยู่
 

ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดแนวทางแก้ปัญหา โดยดำเนินการจัดจ้างเหมาโดยตรงกับบุคคล ในอัตราเดือนละ 14,000 บาท    อบจ. ยังทำการอบรมให้ความรู้  กลุ่มอาสาสมัครไลฟ์การ์ด 150 คน โดยได้รับการสนับสนุน จาก กองทัพเรือสนับสนุนวิทยากรมนุษย์กบมาช่วยในการฝึกอบรมให้ความรู้  ท่านผู้ว่าฯ เองก็ พูดในที่ประชุมวาระยามเช้า สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาไลฟ์การ์ด โดยกำหนดให้ทุกชายหาดต้องมีไลฟ์การ์ดทำหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปพร. ตำรวจ และทหารเรือ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
ในมุมมองของผม และทุกภาคธุรกิจก็คงมองเหมือนกัน ในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตนักท่องเที่ยว ว่า มันมีความสำคัญ บางทีก็ต้องมีคนเข้าไปช่วยอย่างจริงจัง หลายเรื่องก็ต้องไปปรับปรุงและยังแก้ไขได้ อย่างเรื่องงบประมาณที่ลงมาช่วยเรื่องนี้มันน้อยเกินไปสำหรับเมืองภูเก็ตแห่งนี้ มันเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่สมดุล อะไรที่ไม่สมดุลมาก ๆ มันก็จะเหวี่ยง เรื่องการทำงบประมาณให้พอดีมันต้องทำเป็นแผนระยะยาว ผมว่าชีวิตคน 1 คน ชีวิตนักท่องเที่ยวหรือชีวิตใครก็ตามมันมีค่ามากกว่าพันล้านด้วยซ้ำ เพราะไม่มีชีวิตใครจะมีค่ามากไปกว่ากัน ถ้าภาครัฐไม่ลงทุนกับเรื่องนี้ก็จะยังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแน่นอน
ในเรื่องปัญหาไลฟ์การ์ดของป่าตอง ถ้าเราบริหารจัดการดี  เทคโนโลยีดี   ทรัพยากรดี   ทั้งภาษาดี มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี งบประมาณต้องมา คนต้องมี การมีส่วนรวมของคนท้องถิ่นก็สำคัญปํญหาตอนนี้คือ คนที่บริหารยังไม่เข้าใจว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไป การท่องเที่ยวต้อง ปลอดภัย สวยงาม สะอาด สะดวก อยากจะทำแต่ก็ต้องมาติดกฎหมายโน่นนี่นั่นหลายอย่าง ก็เลยไม่ก้าวไปไหนไม่ขยับไปไหน แก้ไม่ได้
 
 
ปี 2517 กรุงเทพฯ มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 21.25 ล้านคน ภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามา  10.6 ล้านคน  พัทยามีนักท่องเที่ยว 7.02 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย ติดอันดับ 25 เมืองที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดในโลก   ภูเก็ตและพัทยา มีชายหาดและ Walking Street กฎหมายไม่เอื้ออำนวย ก็ยังเติบโตขนาดนี้  ถ้าแก้กฎหมายให้เหมาะสม ดูแลให้ดี ๆ ลงทุนเรื่องความปลอดภัย สาธารณูปโภค จัดการทั้งขยะ น้ำเสียและความปลอดภัยขั้นสูง เมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต  จะทำให้คนนิยมมาเยือนได้มากถึง 30 ล้านคนต่อปีแน่นอน 

ปฏิรูปภูเก็ตให้เป็นเขตปกครองพิเศษ เถอะครับ 

ถ้า ปฏิรูปเมืองป่าตอง ไม่ได้ 
ก็อย่าหวังจะ “ปฏิรูป ประเทศไทย” ได้  
 
 
รวบรวมโดย นันทิกร ไทยเจริญป่าตองเข้มแข็ง by ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น

ฝากภาครัฐ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวป่าตอช่วงควิด19
หลังโควิด19_การจัดการท่องเที่ยวป่าตอง
เฟ้นโอกาส ในวิกฤติ โควิด-19
จับตา! ปัญหา “สหรัฐ-อิหร่าน” กระทบท่องเที่ยวภูเก็ตหรือไม่
การท่องเที่ยวป่าตอง ภูเก็ต หลังเปิดหาด ปังหรือแป๊ก?
ทัวร์จีนลดกระทบท่องเที่ยวภูเก็ต
ป่าตองเมืองท่องเที่ยวสะอาดปลอดภัย
เป็นคนป่าตองไหม? คนป่าตองควรให้อะไรแก่สังคมบ้าง?
สร้างภูเก็ตให้เป็นสังคมน่าอยู่ด้วย CSR
4ปี คสช ท่องเที่ยวภูเก็ต สงบ แต่ ซบเซา
เขาถามกันว่าทำไมผมไม่เล่นการเมือง
ยกป่าตองให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจป่าตอง
คุ้มไหม อุโมงค์ป่าตอง ?
ดุลยภาพแห่งการสมยอม
สมรภูมิป่าตอง
ปราบปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?