dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


ยกป่าตองให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ

กระจายอำนาจ ให้ความสำคัญคนพื้นถิ่น 

ยก..ป่าตอง เป็น เมืองเศรษฐกิจพิเศษ

----------------------------------------------------------------------------------

คุยเรื่องป่าตอง กับคนป่าตอง
ดร.ปรีชาวุฒิ  กี่สิ้น ผู้บริหารบริษัทในเครือ พิโซน่ากรุ๊ป จำกัด
----------------------------------------------------------------------------------
 
การกระจายอำนาจถือว่าเป็นพันธกิจแห่งชาติ ตั้งแต่ที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ 5 ยาวมา  ถ้ามองกันแล้ว ผู้บริหารประเทศไทยมีเจตนากระจายอำนาจไปสู่พื้นที่ของประเทศซึ่งมีลักษณะที่มีบริบทแตกต่างกัน 

หลักการการกระจายอำนาจ จริง ๆ แล้ว มันอยู่ที่ ให้ความสำคัญในส่วนของภูมิภาค และคนพื้นถิ่น ให้มีความรู้สึกถึงความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ ให้เขาได้ตอบสนอง คิด และมีความเป็นอิสระในการบริหารบ้านเมืองเอง ในกรอบที่ มีความเป็นส่วนร่วม มีความเป็นเจ้าของสูง บ้านเมืองเขาก็จะมีความเป็นอัตลักษณ์ และมีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้เป็นไปตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละเมือง 

บางเมืองอยากเป็นเมืองท่องเที่ยว อยากเป็นเมืองเศรษฐกิจ รัฐควร ออกกฎหมายให้อะลุ้มอล่วยให้มากขึ้น บางเมืองเป็นเชิงอนุรักษ์ เขาก็จะออกแบบกฎหมายส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิงธรรมชาติ หรือ บางเมืองเป็นเมืองเกษตร บางเมืองเป็นเมืองอุตสาหกรรม เขาก็จะออกมาในรูปแบบของแรงงาน การจ้างงาน และภาคอุตสาหกรรม

ฉะนั้น หลักการกระจายอำนาจ นอกจากการให้ความสำคัญของคนพื้นถิ่น และการให้น้ำหนักของเรื่องประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าให้มากขึ้น ก็ควรให้เมืองแต่ละเมืองมีความเหมาะสม 

ที่สำคัญในเรื่องของการกระจายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ต่าง ๆ  มันควรจะกระจาย  เรื่อง คน เงิน วิทยาการจัดการ การจัดตั้งกองทุนเอง การจัดการตนเองในที่สาธารณะต่าง ๆ อย่างป่าตองเอง การบริหารการพัฒนาในอนาคตในรูปแบบพิเศษ เขาต้องการลดขั้นตอนของการทำงานในระดับภูมิภาคจากส่วนกลาง ให้เป็นการทำงานที่เป็นอัตโนมัติ 

ป่าตองนี่ควรขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จริง ๆ  เทศมนตรีเมืองป่าตอง ก็ควรจะมีบทบาทเหมือนรัฐมนตรีสำนักนายกฯ ที่ต้องควบคุมทุกกระทรวง  เพื่อที่จะมีการบูรณาการอย่างเต็มที่   ถ้าป่าตองภูเก็ต เรายังอยู่ภายใต้ศูนย์รวมอำนาจจากกระทรวงโน้นกระทรวงนี้จากส่วนกลาง แบบนี้มันก็จะไม่เสถียรภาพ คือมันยังไม่มีการบูรณาการ แบบนี้การบริหารก็จะลำบาก 
 
ผมคิดว่าบ้านเราคอรัปชั่นสูง ยิ่งรวมศูนย์อยู่ตรงกลางยิ่งคอรัปชั่นมาก มีเงินทอน มีสัมปทาน ถ้ามันอยู่ตรงกลางหมด ไม่มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 
ฉะนั้น การกระจายอำนาจจริง ๆ มันจะต้องรวมศูนย์ในจุดเล็ก ส่วนจุดใหญ่ก็มีไว้ควบคุม เช่น การทหาร การต่างประเทศ การคลังบางส่วน การเงิน  แต่ในส่วนเล็ก ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงพัก ต้องดูแลตัวเองไปเลย ในปัจจุบันก็มีกฎหมายกระจายอำนาจมาบ้างแล้ว แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังไม่ใช่ อำนาจในการบริหารต่าง ๆ มันควรมีอยู่ในมือของนายกเทศมนตรี และให้ภาคประชาชนหรือสภาประชา ชน เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อเข้ามาพิจารณา หรือเข้ามาเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ จะได้ลดการคอรัปชั่นลง

ผมอยากให้มีการกระจายทรัพยากรต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในท้องถิ่น ให้เขา  ตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่ต้องรอส่วนกลาง มีการลดขั้นตอนของการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ใช่ว่า รอโครงการ 3 – 4 ปี รออุโมงค์ 20 ปี ตัดสินใจช้า คอร์สของเวลามันสูงมาก การตัดสินใจช้ามันจะตามโลกไม่ทัน แล้วเราก็จะเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ เสียโอกาสในเรื่องความรู้ เสียโอกาสที่จะทำให้คนเปลี่ยน เพื่อต้อนรับชาวโลกที่เปลี่ยนไป คือคนของเราปรับตัวได้ช้า เพราะไปติดขัดอยู่แค่ระบบระเบียบของราชการ

ถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่ ต้องมีภาคพลเมืองมาด้วยในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ในท้องถิ่น ต้องมีคณะกรรมการเมือง มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

บ้านเมืองเราตัดสินใจช้า ยกตัวอย่างอุโมงค์ป่าตอง ตัดสินใจช้า น่าจะสร้างมาสัก 10 ถึง 20 ปีที่แล้ว ปัจจุบันยังไม่สร้างก็มีผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวที่มาป่าตอง เกิดอุบัติเหตุในการเดินทางบ่อย ๆ  ทำให้เมืองป่าตองเป็นเมืองไม่ปลอดภัยจากการเดินทาง นั่นเป็นเพราะการตัดสินใจสร้างอุโมงค์ช้า นี่เพราะบ้านเมืองเราการเมืองเยอะไป

ผมแนะนำว่าควรเริ่มจาก ป่าตอง ก่อน ทำป่าตองให้เป็นเมืองที่ทันสมัย และน่าอยู่ แบบลิตเติลฮ่องกง แบบสิงคโปร์ เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ให้เป็นเมืองที่มีกฎหมายพิเศษ เพื่อให้ต่างชาติ เข้ามาลงทุนในการทำงาน ถ้าใครมาลงทุนที่ป่าตองนี่จะพิเศษเลย จะทำอะไรจะเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เราแข่งขันกับชาวโลกได้  

งบประมาณที่ใช้ที่นี่อาจจะสัก 70% ส่งรายได้ให้รัฐสัก 30%  การใช้พื้นที่สาธารณะให้ใช้ได้ ไม่ต้องขออนุญาตจากส่วนกลางได้เลย ให้อนุมัติโดยนายกเทศมนตรี ผ่านสภาฯ และคณะกรรมการเมือง ในการที่จะใช้งบใช้อะไรให้เกิดประโยชน์ ทุกวันนี้สวนกลางได้แต่ควบคุมเรา เก็บภาษีเรา นำรายได้เราไป ไม่ส่งคืนกลับมาให้เราพัฒนา เสาไฟฟ้าลงดินก็ไม่ได้ บำบัดน้ำเสียก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง น้ำก็ยังท่วม แต่ถ้าเรามีงบ เราก็จะจัดการบริหารเองได้

ถ้าเรามีงบสักหมื่นล้าน สามารถจัด การทุกอย่างได้ เหมือนเสกได้ ไม่ต้องรองบปีหนึ่งปีสองปีสาม โรงเรียน เป็นอินเตอร์ โรงพยาบาลเป็นอินเตอร์ ถ้ามีงบสนับสนุนจากเทศบาลสัก 500 ล้าน หรือพันล้าน ก็สามารถสร้างโรงพยาบาล อินเตอร์ในป่าตองได้ แม้แต่โรงพักก็เป็นโรงพักระดับอินเตอร์ แต่ปาตองก็อยากจะได้บุคลากรตำรวจจากส่วนกลางที่เขาเก่ง มีการอบรมมา มาฝึกเพิ่มสำหรับเมืองท่องเที่ยว ภาษาได้ รัฐอาจจะให้เงินเดือนเพิ่มจากระดับเดิมอีก 2 เท่า 3 เท่า เพราะจะมาทำงานเป็นคนคุณภาพที่นี่

เราต้องการงบประมาณที่สูงพอสมควร เราอาจจะต้องการงบประมาณสัก 3,000 ล้าน แต่เราก็มีความสามารถหางบประมาณเองคืนไปสัก หมื่นล้าน ถ้าหากมีการลงทุนในป่าตอง มันอาจจะเป็นเพราะว่าการจะทำโครงการอะไรสักอย่างของภาครัฐมันจะมีการโกงกัน เลยมีการผ่านระบบหลายขั้นตอน มีระเบียบเยอะ แต่ถ้ามีภาคประชาชนคอยตรวจสอบก็จะดีขึ้น ตรวจสอบได้ ก็ง่ายขึ้น ป่าตองเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่สามารถทำรายได้มาก จากการท่องเที่ยวดีกว่าไปปลูกข้าวหรือทำการเกษตร ไม่ใช่ผมไม่เห็นความสำคัญของการเกษตร แต่มันทำที่บางเมืองก็ดี แต่ไม่ใช่ที่ป่าตอง เพราะป่าตองเป็นเมืองที่ใช้พื้นที่เล็ก แต่ทำรายได้สูง

อยากให้จริงจังและจริงใจในการบริหาร อยากฝากให้รัฐบาลประกาศให้ป่าตองเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเมืองปกครองตนเอง รูปแบบพิเศษ ไปเลย ออก พรบ. หรือกฎหมายมาประกาศก็ได้ บูรณาการมาเป็นเมืองต้นแบบ เพื่อทดลองก็ได้ แล้วมาดูความเจริญกัน แต่ทุกคนในนี้นายกเทศมนตรีต้องสั่งได้ อย่าคิดว่าอยู่ที่ส่วนกลาง มีอำนาจแล้วการรวมศูนย์ไม่ใช่คำตอบ ของโลกยุคใหม่ กระจายให้หน่วยที่เล็กที่สุด ผมว่าเป็นความประสบความสำเร็จที่สุด
 
รวบรวมโดย นันทิกร ไทยเจริญป่าตองเข้มแข็ง by ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น

ฝากภาครัฐ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวป่าตอช่วงควิด19
หลังโควิด19_การจัดการท่องเที่ยวป่าตอง
เฟ้นโอกาส ในวิกฤติ โควิด-19
จับตา! ปัญหา “สหรัฐ-อิหร่าน” กระทบท่องเที่ยวภูเก็ตหรือไม่
การท่องเที่ยวป่าตอง ภูเก็ต หลังเปิดหาด ปังหรือแป๊ก?
ทัวร์จีนลดกระทบท่องเที่ยวภูเก็ต
ป่าตองเมืองท่องเที่ยวสะอาดปลอดภัย
เป็นคนป่าตองไหม? คนป่าตองควรให้อะไรแก่สังคมบ้าง?
สร้างภูเก็ตให้เป็นสังคมน่าอยู่ด้วย CSR
4ปี คสช ท่องเที่ยวภูเก็ต สงบ แต่ ซบเซา
เขาถามกันว่าทำไมผมไม่เล่นการเมือง
เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจป่าตอง
คุ้มไหม อุโมงค์ป่าตอง ?
ปัญหาไลฟ์การ์ดภูเก็ต
ดุลยภาพแห่งการสมยอม
สมรภูมิป่าตอง
ปราบปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?