dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


เป็นคนป่าตองไหม? คนป่าตองควรให้อะไรแก่สังคมบ้าง?

เป็นคนป่าตองไหม?

คนป่าตองควรให้อะไรแก่สังคมบ้าง?
 
โดย ดร. ปรีชาวุฒิ  กี่สิ้น
ผู้บริหาร บริษัท ในเครือพิโซน่ากรุ๊ป จำกัด
---------------------------------------------------
 
 
ถ้ามีใครถามว่า ป่าตอง มีแหล่งบริการมากมายเป็นแหล่งท่องเที่ยว คนป่าตองจะได้อะไร? 
 
ถ้าถามกลับ คนเมืองป่าตอง จะทำอะไรให้ประเทศชาติได้บ้าง?
 
แน่นอนว่าในส่วนภาครัฐ รัฐก็ต้องบริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็น น้ำ ไฟ เส้นทาง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

แต่ส่วนภาคประชาชน ควรจะทำอะไรกันบ้าง เริ่มจากการ สร้าง Mind Set  ในการเป็น เจ้าภาพทีดี ผู้ประกอบการเห็นแก่ตัวน้อยลง ทำ CSR คืนประโยชน์ให้สังคมบ้าง และการเป็นเพื่อนที่ดีต่อภาครัฐก็สำคัญ ควรอบรมความรู้ตนเองและนักท่องเที่ยว  รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยี่ให้เป็น เพื่อสร้างสังคมเครือข่ายในการเฝ้าระวังสังคม ทำบ้านเมืองให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย ตลอดจนเป็นนักประชาสัมพันธ์ทีดี รวมทั้งต้องสนับสนุนกลุ่มไลฟ์การ์ดทั้งความรู้และเครื่องมือเครื่องใช้

โดยจุดเริ่มต้น Mind set ของทุกคน  คนป่าตองทุกคนควรต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว ที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ประกอบการเห็นแก่ตัวให้น้อยลง อย่าเอารัดเอาเปรียบสังคม เราต้องสำนึกให้ได้ว่าเรากำลังอาศัยและทำมาหากินกันอยู่ในเมืองที่ดีที่สุดในโลกอย่างป่าตอง ป่าตองเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก อยากให้ทุกคนเริ่มจาก mind set ที่ดี   เมืองป่าตองก็จะไปสู่เมืองที่ดี  ทุกอย่างก็จะออกมาดี การบำบัดน้ำเสีย ก็จะออกมาดี การสร้างตึก จะออกมาดี การจัดการขยะการแยกขยะ ก็จะออกมาดี

จุดเริ่มต้นของการทำ CSR จะเป็นการจุดประกายให้เมืองป่าตองของเราดียิ่งขึ้น หลายส่วนในภาคของผู้ประกอบการ ทั้งผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการด้านอาหาร ผู้ประกอบสถานบันเทิง มอร์เตอร์ไซค์เช่า รถรับจ้าง แท็กซี่ ฯลฯ หากทุกภาคส่วนรวมกลุ่มกัน  มี mind set ที่ดี เป็น Growth Mindset เป็นความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  เป็นลักษณะที่มีความคิดเป็นไปในทางที่จะพัฒนาสิ่งที่ดี ทุกคนก็จะเริ่มกระทำความดี เริ่มง่าย ๆ ค่อย ๆ ทำ 

โครงการที่ผมกำลังสนับสนุน ได้แก่ ด้าน life guard สนับสนุนการทำวิจัยประดิษฐ์ทุ่นลอยบันทึกความสูงของคลื่นทะเลเพื่อแจ้งเตือนเรือท่องเที่ยวและเรือประมง สนับสนุนด้านกีฬาเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  สนับสนุนด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อให้วัฒนธรรมยังดำรงอยู่ได้สืบไป

Mind set ของผู้ประกอบการนั้น ต้องมองภาครัฐเป็นเพื่อน อย่าเห็นเป็นศัตรู ต้องมองประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองร่วมกัน ต้องทำงานร่วมกันกับภาครัฐได้ ให้ความร่วมมือ ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมาาย เมื่อผู้ประกอบการได้ประโยชน์ ก็ต้องเอื้อต่อสังคม และเอื้อต่อภาครัฐด้วย
 
การพัฒนา อบรมความรู้ ในส่วนของชมรมผู้ประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น ชมรมรถเช่า บางทีเจ้าหน้าที่อาจมองเป็นกลุ่มมาเฟียที่มาใช้พื้นที่สาธารณะ 
ซึ่งจริง ๆ สำหรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่พวกมาเฟีย ถ้าภาครัฐสามารถอบรมความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรถเช่าให้สามารถไปอบรมให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เช่ารถให้ออกใบขับขี่ชั่วคราวได้ รวมทั้งตัวของผู้ประกอบการเอง ก็ต้องมีการอบรม   กลุ่มนี้เขาควรได้รับการอบรมจนพวกเขาสามารถออกใบขับขี่ชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวได้ อาจจะมีการเชื่อมต่อกับขนส่งจังหวัด นี่เป็นแนวความคิดนะครับ   

ในสังคมป่าตองไม่ว่าผู้ประกอบการหรือภาคประชาชน ควรมีการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV หรือ สมาร์ทโฟน การใช้สังคมออนไลน์ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายตาสัปปะรดในการเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง ในเรื่องของการวางระเบิด เรื่องความมั่นคง หากมีผู้ต้องสงสัย ก็จะมีคนที่เห็นเบาะแสและสามารถแจ้งได้ว่ารถผู้ต้องสงสัยทะเบียนอะไร เรียกว่า ใช้กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง 
เครือข่ายที่ดีที่สุดขณะนี้ คือ เรื่องเครือข่ายจากมนุษย์ เครือข่ายตาสัปปะรด โดยใช้เทคโนโลยีบวกกับสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
เฟซบุ๊คกลุ่ม ไลน์กลุ่ม เพื่อเป็นการแจ้งข่าว กรณีล่าสุด เรื่อง จระเข้หลุด กลุ่มผู้ประกอบการเมื่อเขารู้ เขาก็แจ้งข่าวกันในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มร่มเตียง บีชการ์ด รถเช่า ฯลฯ เมื่อพวกเขามีข้อมูล เขาก็สามารถอธิบายต่อนักท่องเที่ยวได้ 

นอกจากการใช้เทคโนโลยีแล้ว  ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับชายหาด ก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวป่าตองเองมีการเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อนักท่องเที่ยวจะมีความรู้สึกปลอดภัย  

ในส่วนประชาชนก็ควรทำบ้านตัวเองให้ดี  สะอาด สวยงาม น่ามอง ภาคเอกชนหรือประชาชนควรให้การสนับสนุน  ที่น่าสนใจ เช่น โครงการหน้าบ้านน่ามอง ทุกบ้านตกแต่งให้สวยงาม ดูสะอาด ดูดีน่ามอง  อาจจะมีการจัดให้รางวัลก็ได้ ผมว่าโครง การนี้เป็นโครงการภาครัฐที่ดี 

บางโครงการป่าตองก็มีมาตลอดอย่างโครงการเก็บขยะใต้น้ำ ก็เป็นโครงการที่ทำให้ทะเลป่าตองมีความสะอาดสวยงามเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกต้นไม้ ทุกบ้านทุกสถานที่ปลูกต้นไม้กัน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ป่าตองและจังหวัดภูเก็ตสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่

ที่สำคัญ ผู้ประกอบการควรจะมีข้อมูล เพื่อที่ทุกคนจะได้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี ด้วย  เพื่อที่จะจูงใจให้นักท่องเที่ยวไปกินไปใช้บริการในที่ต่าง ๆ ที่มีการแนะนำ ว่าอาหารอร่อย สะอาด ทำเลดี บริการดี บรรยากาศดี เป็นต้น

ในการสนับสนุนกลุ่มไลฟ์การ์ด นอกจากเรื่่องเครื่องมือและอุปกรณ์ แล้ว ก็อาจจะมีการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรที่ทำงานในหน้าที่ไลฟ์การ์ด มีความสามารถในการสอนและอบรมคนอื่น ๆ ได้ รวมทั้้ง มีการพัฒนาทักษะภาษาไปควบคู่กัน โดยมีการเชื่อมเครือข่ายกับโรงพยาบาลหรือสถานที่ราชการอื่น ๆ ได้ เพื่อที่จะทำให้กลุ่มไลฟ์การ์ดเหล่านั้นได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนเมืองท่องเที่ยวอย่างป่าตองให้เติบโตไปได้

ไม่ว่าจะทำโครงการอะไรย่อมจะออกมาดี ถ้าได้ใช้ความร่วมมือที่ดีจากพลังเครือข่ายประชาสังคม พลังของประชาชนในการสร้างสรรค์เมืองป่าตองเพื่อทำให้ป่าตองเป็นเมืองสวยงาม สะอาด และปลอดภัย ของโลก 
 
 
รวบรวมโดย  นันทิกร ไทยเจริญป่าตองเข้มแข็ง by ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น

ฝากภาครัฐ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวป่าตอช่วงควิด19
หลังโควิด19_การจัดการท่องเที่ยวป่าตอง
เฟ้นโอกาส ในวิกฤติ โควิด-19
จับตา! ปัญหา “สหรัฐ-อิหร่าน” กระทบท่องเที่ยวภูเก็ตหรือไม่
การท่องเที่ยวป่าตอง ภูเก็ต หลังเปิดหาด ปังหรือแป๊ก?
ทัวร์จีนลดกระทบท่องเที่ยวภูเก็ต
ป่าตองเมืองท่องเที่ยวสะอาดปลอดภัย
สร้างภูเก็ตให้เป็นสังคมน่าอยู่ด้วย CSR
4ปี คสช ท่องเที่ยวภูเก็ต สงบ แต่ ซบเซา
เขาถามกันว่าทำไมผมไม่เล่นการเมือง
ยกป่าตองให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจป่าตอง
คุ้มไหม อุโมงค์ป่าตอง ?
ปัญหาไลฟ์การ์ดภูเก็ต
ดุลยภาพแห่งการสมยอม
สมรภูมิป่าตอง
ปราบปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?