ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


4ปี คสช ท่องเที่ยวภูเก็ต สงบ แต่ ซบเซา

4 ปี คสช.ถึงเวลา คืนประชาธิปไตยให้ประชาชน 

ท่องเที่ยวภูเก็ต สงบ แต่ ซบเซา
 
 
 
 ดร.ปรีชาวุฒิ  กี่สิ้น ผู้บริหารบริษัทในเครือ พิโซน่ากรุ๊ป จำกัด
--------------------------------------------------------------------------------
 
4 ปี ภูเก็ตกระทบอะไรบ้าง
 
นักการเมือง รุ่นเก่ารุ่นใหม่ เขาก็วิจารณ์กันไปบ้างแล้ว ผมอาจจะพูดในส่วนของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพราะผมอยู่ป่าตอง ตั้งแต่เดือนพฤษภาเมื่อสี่ปีที่แล้ว สิ่งที่กระทบกับการท่องเที่ยวก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย มีทั้งจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค มากมายเหมือนกัน 

ก่อนหน้านี้ เกิดเหตุการณ์ วุ่นวายทางการเมือง ซึ่งการปฏิวัติรัฐประหารอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยประเทศชาติในการรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ว่ารอบนี้อาจจะไม่เหมือนรอบอื่น ๆ เพราะ ใช้เวลานาน ถึง 4 ปี
 
ในส่วนของการท่องเที่ยว แน่นอน บ้านเมืองสงบ ก็อาจจะเป็นผลดี แต่ก็จะถูกแทรกแซงไปด้วยนโยบายการต่างประเทศ    จะมีการแทรกแซงจากประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะประเทศที่เป็นเผด็จการ (อย่างยุคของ คสช. นี่ละ) ก็อาจจะมีผลกระทบบ้างในเรื่องการเมือง และกฎหมายบางเรื่อง

ข้อดีก็มีมากมายเหมือนกัน
บ้านเมืองสงบเรียบร้อย การเมืองภายในไม่ทะเลาะกัน มีการจัดระเบียบ มีนโยบายหลายเรื่อง มีการปราบปรามผู้มีอิทธิพล มีการจัดระเบียบชายหาด มีการทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ที่ป่าตองเอง ได้มีการจัดระเบียบหนัก ๆ ที่เรายังจำกันได้ คือ การจัดระเบียบชายหาด และการจัดระเบียบรถแท็กซี่ ซึ่งมีปัญหาเรื้อรังกันมานาน

ในส่วนดี คือ สามารถทำได้เบ็ดเสร็จรวดเร็ว แต่จุดเสียคือการปรับตัวของชาวบ้าน รวมทั้งผู้ประกอบการเองก็ได้รับผลกระทบ การเข้ามาของ คสช. นั้นอาจ ทำให้ภาพลักษณ์ในเรื่องการท่องเที่ยว “ดีขึ้น” มีแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ในเชิงของตัวเลข แต่ในเชิงของความพร้อมของผู้ประกอบการหรือคนไทยที่เป็นคนทำงานระดับกลาง ๆ ระดับล่าง ๆ ก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนกันไปพอสมควร เนื่องจากปรับตัวไม่ทันกับนโยบายในการจัดระเบียบ แต่ในระยะกลาง ระยะยาว ก็จะเป็นผลดีแน่นอน ถ้าทุกฝ่ายมีการปรับตัวได้ การท่องเที่ยว ถ้าไม่นับถึงนโยบายการแทรกแซงทางการเมือง ของทั้งโซนยุโรปก็ดีหรือกลุ่มเสรีนิยมประชาธิป ไตย มาก ๆ ก็ดี เราก็จะได้ลูกค้าจำนวนมาก ทั้ง จีน รัสเซีย และเพื่อนบ้านของเรา เขาเห็นเราสงบของบ้านเมืองของเรา เขาก็เข้ามาเที่ยวกัน

ทั้งนี้ทั้งนั้น จุดดี คือเรื่องความสงบ จุดเสีย คือ ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในภาคการลงทุน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างแท้จริงยังไม่ชัดเจน   การปฏิรูปต่าง ๆ ในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจก็ยังไม่ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายยุทธศาสตร์ 20 ปี เข้ามาก็จริง แต่เราก็ยังไม่เห็นนวัตกรรมอะไรใหม่ ๆ สำหรับการทำการท่องเที่ยวในประเทศของเรา โดยเฉพาะในภูเก็ตและป่าตอง 

การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง  เช่น การเปิดปิดสถานบันเทิง เรื่องของเวลาที่เหมาะสมกับบริบทบ้านเมือง เรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายเสรีการค้า และการจัดตั้งบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจท่องเที่ยว การสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ภาคการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การลดภาษี การเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการต่าง ๆ 

การเมืองไทยเวลานี้เดินทางถึงจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะครบรอบ 4 ปีของการเข้ามาบริหารประเทศของ  คสช. แม้การเลือกตั้งจะยังไม่ถูกกำหนดออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีสัญญาณบางประการที่แสดงให้เห็นอย่างมีนัยสำคัญว่าการเลือกตั้งน่าจะมีขึ้นในปี 2562 

การเลือกตั้งก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้คนมีส่วนร่วม ถ้ามันเป็นระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง ก็ฝากรัฐบาลว่า ถ้ามีความมั่นใจ ก็ลงเลือกตั้ง ลงในสนามที่เป็นปกติ ที่มีประชาชนมีส่วนร่วมผ่านระบอบประชาธิปไตย ฝากถึง สว. ที่ได้แต่งตั้งเข้าไป ตามมารยาทไม่ควรจะโหวตนายกฯด้วยซ้ำไป ควรจะงดออกเสียง เป็นคำแนะนำที่ดีที่สุด ใครควรจะเป็นนายก น่าจะมาจากการยึดโยงของภาคประชาชน ฝากถึง สว.ทุกท่าน ถึงแม้ท่านจะมีสิทธิ ก็ควรจะสงวนสิทธิ เพื่อธำรงรักษาความเป็นประชาธิปไตยของชาติไว้เพื่อแสดงเจตนาของการเลือกตั้ง   ฝากด้วย เรื่อง “ประชาธิปไตย” เพราะยังคงเป็นหลักการที่สวยงามที่สุด เลวน้อยที่สุด ในการปกครอง ถ้าเทียบกับการปกครองแบบเผด็จการ หรือใช้ อำนาจนิยม

คนที่อยากเลือกตั้ง ผมก็เข้าใจว่าเขาคงจะอึดอัดมานานเพราะแลกมาด้วยสิทธิเสรีภาพ มันมีค่าสำหรับพวกเขามาก แต่ความสงบเรียบร้อยของชาติก็ต้องมี ผมว่า อย่างไรประเทศนี้ก็ต้องมีการเลือกตั้งอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างความวุ่นวายใด ๆ เพิ่มขึ้น เราก็รันเศรษฐกิจไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ เลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ ผมว่าไม่ช้าไป ไม่นานไป อดทนอีกสักนิด เมื่อถึงเวลาประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างปกติ ควรจะสงบและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ควรจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัว ให้ออกมามีส่วนร่วม ให้คิดได้ คิดใหม่ ทำใหม่ ทำในส่วนใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นการเมืองในบ้านเราให้มีการพัฒนาขึ้น ฝากด้วย จะเรียกร้องอะไรก็ทำได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย

ผมเชื่อในสปิริตของท่านผู้นำชาติในขณะนี้ว่าจะไม่อยู่ต่อ เพื่อธำรงไว้ซึ่งการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย และ เป็นอะไรที่สวยงาม ท่านผู้นำก็คงจะไม่ลงเลือกตั้งด้วย เพราะตลอดเวลาที่ยึดอำนาจมา คือ สิ่งสวยงาม เป็นความเสียสละ ไม่ได้เป็นความอยากมีอำนาจนั้น ความมีสปิริตของท่านอยู่เหนือการเมือง ซึ่งประชาชนก็จะได้เห็น ความเสียสละของท่านว่าอยู่เหนือการเมืองและผลประโยชน์ใด ๆ  เพราะท่านเป็น “มหาบุรุษแห่งยุคนี้”  ผมไม่อยากเห็นรัฐบาล คสช. ลงเลือกตั้ง ไม่อยากเห็น สว.ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ  แต่ถ้าท่านคิดว่าท่านจะยึดการสืบทอดอำนาจไว้ต่อนั่นก็เป็นเรื่องปกติ ซึ่งผมก็จะไม่แปลกใจอะไรนัก แต่ผมก็เชื่อว่าท่านจะมีทางออกทางไปที่สวยงาม ถึงแม้การมาของท่านจะไม่สวยงาม แต่การอยู่เพื่อทำบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย คือ ความเสียสละของท่านแล้ว ตลอด 4 ปีที่ท่านอยู่ บริหารประเทศนี้ ผมว่า คุ้มค่า สง่างาม มากแล้ว
 
 
 
รวบรวมโดย  นันทิกร ไทยเจริญป่าตองเข้มแข็ง by ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น

Phuket Model กับ ภูเก็ตจัดการตนเอง
ฝากภาครัฐ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวป่าตอช่วงควิด19
หลังโควิด19_การจัดการท่องเที่ยวป่าตอง
เฟ้นโอกาส ในวิกฤติ โควิด-19
จับตา! ปัญหา “สหรัฐ-อิหร่าน” กระทบท่องเที่ยวภูเก็ตหรือไม่
การท่องเที่ยวป่าตอง ภูเก็ต หลังเปิดหาด ปังหรือแป๊ก?
ทัวร์จีนลดกระทบท่องเที่ยวภูเก็ต
ป่าตองเมืองท่องเที่ยวสะอาดปลอดภัย
เป็นคนป่าตองไหม? คนป่าตองควรให้อะไรแก่สังคมบ้าง?
สร้างภูเก็ตให้เป็นสังคมน่าอยู่ด้วย CSR
เขาถามกันว่าทำไมผมไม่เล่นการเมือง
ยกป่าตองให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจป่าตอง
คุ้มไหม อุโมงค์ป่าตอง ?
ปัญหาไลฟ์การ์ดภูเก็ต
ดุลยภาพแห่งการสมยอม
สมรภูมิป่าตอง
ปราบปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล