ReadyPlanet.com
บทความLifeStyle
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 12

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 . ที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 12 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 11 ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในฐานะแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 

 

 

สำหรับการจัดค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 12 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

 

นางสาวโยษิตา เรือนเพชร รองประธานแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 11 และประธานในการจัดค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 12 กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 12 ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน คือตั้งแต่วันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 มีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE รุ่นใหม่ จำนวน 44 คน จาก 8 สถาบันการศึกษาและแกนนำเยาวชนรุ่นพี่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดค่ายครั้งนี้ จำนวน 22 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการเป็นผู้นำ-ผู้ตาม เรียนรู้กระบวนการทำงานในฐานะแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเยาวชนกับเยาวชน ซึ่งกิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย การบรรยายความรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมฐานต่างๆ

 

 

 

ด้าน นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่เห็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มาเข้าค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเอง รวมทั้งได้เห็นตัวอย่างรุ่นพี่ที่ผ่านการอบรมแล้ว ซึ่งกว่าจะได้รับเกียรติบัตรนั้นจะต้องรออีก 1 ปี โดยผ่านการทดสอบก่อนว่ามีความสามารถเพียงใด และได้ทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆ อย่างไรบ้าง ดังนั้น แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 12 ก็เช่นเดียวกัน เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

 

 

 

 

ในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ทำให้เยาวชนได้เพื่อนรุ่นเดียวกันที่ต่างสถาบันการศึกษา ได้มารวมตัวทำกิจกรรมที่ดีๆ รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักการแก้ปัญหาการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี สร้างความรักความสามัคคีต่อกัน ทั้งนี้ จึงหวังว่าแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ทุกคนจะได้นำสิ่งดีๆ เหล่านี้ไปสร้างเครือข่าย และขยายผลภายในสถาบันการศึกษาของตน อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้จัดส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ในครั้งนี้ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อในด้านสถานที่จัดค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 12.
รอบรั้วการศึกษา

คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ม.อ.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอันดามัน
ม.อ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ม.อ.ภูเก็ตเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับพี่น้องผู้ขับรถรับส่งสาธารณะ
ม.อ.ภูเก็ตร่วมกับสถาบันขงจื้อเปิดสอบ HSK และ YCT
ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์พัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมการท่องเที่ยว
ราชภัฏภูเก็ตเปิดจัดสอบTOEIC
75 ปี รวมพลคนอาชีวะ งานสังสรรค์ศิษย์เก่า
กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 10”
จัดการแข่งขันกีฬา “อนุบาลเกมส์”
กลุ่มจังหวัดอันดามันถกทิศทางการศึกษา
คณะการบริการการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ตจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีด้านการโรงแรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
East Asia Regional Conferences in Mathematics Education (EARCOME)
หอการค้าภูเก็ตให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC
ม.อ.ภูเก็ต สวัสดีปีใหม่ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต
ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ ทูตอินเดีย
คณะวิเทศศึกษาเปิดอบรมโครงการค่ายศิลปะและภาษาต่างประเทศ
พิธีปิดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจโรงแรม
ม.อ.ภูเก็ต เป็นศูนย์เครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ภาคประชาชนพร้อมสู้ภัยพิบัติหรือไม่
ม.อ.ภูเก็ตร่วมกับชมรมเปตองจังหวัดภูเก็ต จัดการแข่งขันเปตอง
ราชภัฏภูเก็ต เปิด “เวทีเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555
เสวนา “ความเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหว จ.ภูเก็ต
พิธีอัญเชิญพระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
รร.บ้านไม้เรียบจัดกิจกรรม “ทรีเคลล์ ผักกินใบใครรู้บ้าง”
มอ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รร.บ้านไม้เรียบ
Big Cleaning Day ม.อ.ภูเก็ต
To Be Number One Idol
ม.อ.ภูเก็ตบริจาคโลหิต
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
ม.อ.ภูเก็ตจัดสอบ HSK
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายพระพรวันพ่อ
คณะวิเทศศึกษา มอบเงินสมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ
ราชภัฏภูเก็ต ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู
ปฐมนิเทศครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ต จัดงานคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขต
พิธีมอบทุนการศึกษา ภูเก็ตวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตช่วยน้ำท่วมภาคกลาง
ออมสินร่วมกับโรงเรียนวันครูเปิดธนาคารโรงเรียน
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ ทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
การอบรมปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต เพื่อเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์อัครมหาศิลปิน
โครงการ “อิ่มบุญผู้ให้ สุขใจผู้รับ”
ม.อ.ภูเก็ตปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระราชานุสาวรีย์
นิทรรศการแสดงศิลปะเด็กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดถก ประจำปีทางวิชาการผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ราชภักภูเก็ตจัดพิธีมอบบั้งติดปีก
ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวิชาการ
แม่ลูกดีเด่น
“ฟ้า-ขาวเกมส์”
แฟนตาซีคิดดี” มอบทุนให้ 5 โรงเรียน
2 ปีห้องเรียนขงจื่อ ภว.
ม.อ.ภูเก็ต ถวายเทียนจำนำพรรษา
มอ จัดแข่งขัน ACM-ICPC
ม.อ.ภูเก็ต รณรงค์เลือกตั้ง
ความร่วมมือในการพัฒนาเกาะบุโหล
เวทีประชุมนานาชาติ
ทุนเรียนฟรี ม.อ.ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตช่วยเพื่อนญี่ปุ่น
อบจ.ภูเก็ต จัดงานจุดหมายที่ปลายฝัน
สวภก.ประกวด วงโยธวาทิตนักเรียน article
สตรีภูเก็ตร่วมตกลงMOU หมวกกันน๊อก article
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2
นักเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมเวียนเทียนอาสาฬหบูชา article
ราชภัฏภูเก็ตจัดรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย article
ม.อ.ภูเก็ตต้อนรับXiamen University article
MOU ม.อ.ภูเก็ตกับฟินแลนด์ article
ม.อ.ภูเก็ต ปิดการแข่งขัน ม.อ.ภูเก็ตคัพ ครั้งที่ 6 article
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทย article
ดร.หยาว ชีหมิง ต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติ มอ.หาดใหญ่ article
PSUต้อนรับผู้บริหารจากUiTM article
ภูเก็ตออนไลน์จัดกิจกรรมวันแม่ article
MOU อาชีวศึกษา article
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดอบรม article
เสวนาการพัฒนาการศึกษา article
สนับสนุนเครือข่ายภาคใต้
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตคนใหม่ article
สัมมนาฟรี Animation ม.อ.ภูเก็ต
แข่งขันนกกรงหัวจุก
มงคลสมรสคนดัง
ต้อนรับติ๊กชิโร่
สภากาชาดไทย article
ประชุมความปลอดภัยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น article
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพบประชาชนตำบลเกาะแก้ว article
เทศบาลกะทู้ดูงานอีสานตอนล่าง article
สัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ article
ย้อนอดีตครั้งที่ 9 article
แสดงความยินดี ผู้ว่า ททท.คนใหม่ article
ททท.จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิด article
ประชุมเฝ้าระวังโรคติดต่อ article
อาชีวศึกษาภูเก็ต article
ราชภัฏภูเก็ต article
SEC.group แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ภูเก็ต article