ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


Contact us

 นันทิกร ไทยเจริญ

 WebMaster

 

นันทิกร ไทยเจริญ 

Tel 081 8945256

   

 

 

    พีระพงค์ ผลประมูล  บรรณาธิการบริหาร

Tel 081 3974624 

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อemail :  phuketnews@gmail.com

 

13 หมู่บ้านกุลวดี ซอย 4 ถนหลวงพ่อตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000