ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


Welcome  to Phuket Online News        

ติดตามข่าวภูเก็ตได้ทางเฟสบุ๊ค หนังสือพิมพ์ ภูเก็ตออนไลน์

 

จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

 ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีการประกาศขายดวงตาผ่านโซเซียลและกรณีที่เกิดความเครียดคิดสั้นเนื่องจากตกงาน

More...
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า

เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองเเละให้คำเเนะนำ เพื่อป้องกัน โรคโควิด -19

More...
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตือนระมัดระวังการเดินเรือช่วงปีใหม่

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ออกประกาศ เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

More...
มอบเงินสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลกะรน

มอบเงินสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลกะรน

More...
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์

เทศบาลตำบลกะรนต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์

More...
งดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เทศบาลตำบลกะรน ประกาศงดการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564

More...
เทศบาลตำบลราไวย์รับมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมต้อนรับและรับมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

More...
แนะนำลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus

ทต.ราไวย์ ให้คำแนะนำตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T และแนะนำให้สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus

More...
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 


More...
อบจ.ภูเก็ต ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ​บริเวณพื้นที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต

 อบจ.ภูเก็ต ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ​บริเวณพื้นที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

More...
อบจ.ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองคนต่างด้าวป้องกันโควิด

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

More...
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต

 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต

More...
คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

 คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

More...
ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

More...
ม.อ.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอันดามัน

นักวิชาการ ม.อ.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอันดามัน ปี 2566-2570

More...
พมจ.ภูเก็ตให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์

 พมจ.ภูเก็ตให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์

More...
พมจ.ภูเก็ตจัดประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 พมจ.ภูเก็ตจัดประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

More...