ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


Welcome  to Phuket Online News        

ติดตามข่าวภูเก็ตได้ทางเฟสบุ๊ค หนังสือพิมพ์ ภูเก็ตออนไลน์

 

สำรวจความเสียหายของเสาไฟ หลังสนามกีฬาสุระกุลicon
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของเสาไฟ หลังสนามกีฬาสุระกุล
More...
โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตicon

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

More...
อบจ.ภูเก็ตเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรicon
นายก อบจ.ภูเก็ต และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
More...
เทศบาลตำบลราไวย์หารือการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นicon

เทศบาลตำบลราไวย์ หารือการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

More...
ราไวย์หารือ อบจ.ภูเก็ต เรื่องการสร้างสะพานท่าเทียบเรือหน้ามัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์

ราไวย์หารือ อบจ.ภูเก็ต เรื่องการสร้างสะพานท่าเทียบเรือหน้ามัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์

More...
ราไวย์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

ราไวย์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

More...
จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำicon

จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี 2565

More...
การประชุม APEC ISOM icon

การประชุม APEC ISOM 

More...
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภุเก็ตจัดเสวนาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภุเก็ตจัดเสวนาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
More...
เทศบาลตำบลกะรนเข้าร่วมพิธีมอบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต

กะรน เข้าร่วมพิธีมอบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต

More...
เทศบาลตำบลกะรน มอบเครื่องอุปโภคเครื่องอุปโภค

เทศบาลตำบลกะรน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

More...
เทศบาลตำบลกะรน จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลกะรน จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

More...
คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

 คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

More...
ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

More...
ม.อ.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอันดามัน

นักวิชาการ ม.อ.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอันดามัน ปี 2566-2570

More...
พมจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวไทยใหม่

พมจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวไทยใหม่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาช่วงกักตัว

More...
พมจ.ภูเก็ตให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์

 พมจ.ภูเก็ตให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์

More...
พมจ.ภูเก็ตจัดประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 พมจ.ภูเก็ตจัดประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

More...