ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


ภูเก็ตเปิดแล้วงาน เทศกาลเดือนสามบ้านเรา

ภูเก็ตเปิดแล้วงาน เทศกาลเดือนสามบ้านเรา 
สร้างสีสันปลุกเมืองกระตุ้นท่องเที่ยว
 
27-29  มกราคม 2566 ต่อยอดเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Phuket City Of Gastronomy)  ถือเป็น Soft Power ที่มีพลังสำคัญยิ่ง  ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่  27  มกราคม 2566 เวลา 19.00 น.ณ บริเวณแยกพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
 
 นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานเปิดงานตรุษจีนภูเก็ต (เดือนสามบ้านเรา) ประจำปี 2566 โดยมีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต / รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต/ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้นำภาคเอกชน / ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต / นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องชาวต่างชาติ เข้าร่วม
 

 นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต   กล่าวว่า    ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID 19)    ได้คลี่คลายและเข้าสู่ภาวะการใช้ชีวิตประจำวันแบบ New Normal ของประชากรทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวในภาพรวม เศรษฐกิจโลกได้รับการฟื้นฟูอย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า จังหวัดภูเก็ตมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวทั้งในด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าในหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ต สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  ในอันดับต้นๆของประเทศและในปีนี้เทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมกับภาคีเครือในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กำหนดจัดงานตรุษจีนภูเก็ต(เดือนสามบ้านเรา)ประจำปี 2566ขึ้น ในระหว่างวันที่  27-29 มกราคม 2566 ในบริเวณเขตพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ประกอบด้วย  ถนนถลาง  ถนนพังงา ถนนกระบี่  ถนนเทพกระษัตรี  ถนนภูเก็ต และซอยรมณีย์    
 

มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนชาวภูเก็ต ได้ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่ได้รับการสืบทอด  จากบรรพบุรุษ นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมือง ถือเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ มาเพิ่มมูลค่าในการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่น เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ของสหประชาชาติ ด้านการส่งเสริม  การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่มีคุณค่า รวมถึงด้านการลดความเหลื่อมล้ำภายในและต่างประเทศ 
 

อีกทั้งยังสอดคล้องแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ไห้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองและจังหวัดภูเก็ต 
 

 
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ Phuket Festival กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต การแสดงดนตรีจากกลุ่มเยาวชนและคนพื้นที่ พร้อมเลือกชมเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น และเลือกชิมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต 
 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Phuket City Of Gastronomy)  ถือเป็นมนต์เสน่ห์ให้น่าค้นหาทั้งด้านวัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย รวมถึงอาคารรูปแบบชิโน - ยูโรเปียน ซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งต่อจากบรรพบุรุษ  ถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างมหาศาล  และเป็น Soft Power ที่มีพลังสำคัญยิ่ง  ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองเก่าภูเก็ต 
 


ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่ล้วนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน  สามารถตอบโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองและจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี
 
 ข่าวภูเก็ต phuket news

เหล่ากาชาดภูเก็ตออกเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ Limelight Phuket
เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14
ลุงตู่นำทีมสักการะ"ย่ามุก ย่าจัน"ก่อนขึ้นปราศรัยใหญ่
รถรับจ้างสาธารณะจังหวัดภูเก็ต กว่า 100 คน รวมตัวกัน เรียกร้องขอความเป็นธรรม
ภาคใต้มีเฮ SUNMI PHUKET เปิดเอาใจร้านค้าถึงถิ่น
เยาวชน จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ร้องเพลงสวัสดีปีใหม่ส่งความสุข
เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เพาเวอร์บาย เปิดตัว “เพาเวอร์บาย โรบินสัน ถลาง”
แถลงข่าวการปฏิบัติการ"สยบอันดามัน 1/65"
ภูเก็ต จับมือ สมุทรสาคร ร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching)
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่วิสามัญ 2565
ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ
การประชุม APEC ISOM
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภุเก็ตจัดเสวนาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
ภูเก็ตนำร่องรับมาตรฐาน SHA Plus
โครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย”
จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า