ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 17 

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 17 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ,นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นายอาคม  ภูศรี  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงารักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต,ผู้บัญชาการเรือนจำและทัณฑสถาน 14 จังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม
 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า " กรมราชทัณฑ์มีภารกิจที่สำคัญคือการควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพและการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาทุตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคืนคุณดีสู่สังคมโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมีสุขภาพกายและจิตที่ดีไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำและได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริตและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยให้สังคมให้การยอมรับดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นผลงานที่ประกาศได้ว่าถึงแม้กรมราชทัณฑ์ต้องเผชิญกับความท้าทายภายใต้สภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่สำคัญทั้งความไม่พร้อมของสภาพเรือนจำอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่ได้สัดส่วนกับผู้ต้องขังแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของเรือนจำและทัณฑสถานจึงสามารถ ดำเนินการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในส่วนของการฝึกวิชาชีพต่างๆได้ โดย เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ จึงส่งผลให้ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี"

ด้าน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์มีนโยบายให้เรือนจำและทัณฑสถานทำการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษอยู่ในเรือนจำ โดยให้อาศัยศักยภาพของเรือนจำและทัณฑสถานแต่ละแห่งดำเนินการเมื่อดำเนินการได้แล้วควรที่จะนำผลผลิตหรือผลงานของแต่ละเรือนจำและทัณฑสถานในเขตมาร่วมจำหน่ายในพื้นที่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโดยให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ละเขตสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยเรือนจำและทัณฑสถานเขต 8 และเขต 9 โดยมีเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพดำเนินการร่วมกันออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2566โดยเปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา 09.00 - 22:00 น.ณ เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 
 

 
 
โดยมีเรือนจำและทัณฑสถานรวม 24 แห่งเข้าร่วม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมภายนอกรวมทั้งเป็นการนำผลิตภัณฑ์งานด้านการฝึกวิชาชีพสาขาต่างๆที่มีความคงทนประณีตสวยงามคุณภาพดีหลากหลายรูปแบบที่ได้ฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษออกเผยแพร่สู่สาธารณชนและเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือผู้ต้องขังอย่างแท้จริงโดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปันผลคืนให้กับผู้ต้องขังและเป็นทุนหมุนเวียนในการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังต่อไปข่าวภูเก็ต phuket news

เหล่ากาชาดภูเก็ตออกเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ Limelight Phuket
ลุงตู่นำทีมสักการะ"ย่ามุก ย่าจัน"ก่อนขึ้นปราศรัยใหญ่
รถรับจ้างสาธารณะจังหวัดภูเก็ต กว่า 100 คน รวมตัวกัน เรียกร้องขอความเป็นธรรม
ภูเก็ตเปิดแล้วงาน เทศกาลเดือนสามบ้านเรา
ภาคใต้มีเฮ SUNMI PHUKET เปิดเอาใจร้านค้าถึงถิ่น
เยาวชน จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ร้องเพลงสวัสดีปีใหม่ส่งความสุข
เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เพาเวอร์บาย เปิดตัว “เพาเวอร์บาย โรบินสัน ถลาง”
แถลงข่าวการปฏิบัติการ"สยบอันดามัน 1/65"
ภูเก็ต จับมือ สมุทรสาคร ร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching)
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่วิสามัญ 2565
ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ
การประชุม APEC ISOM
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภุเก็ตจัดเสวนาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
ภูเก็ตนำร่องรับมาตรฐาน SHA Plus
โครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย”
จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า