ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
เพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดภูเก็ต

25  สิงหาคม 2566 นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะทำงานนโยบายท่องเที่ยว ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ร้านอาหารไม้หมอนฟอเรสต์ เพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดภูเก็ต
 

โดยการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังปัญหาการให้บริการและการเตรียมพร้อมรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นลำดับแรกเนื่องจากจุดแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงคือสนามบินมารับฟังความคิดเห็นจากทางจังหวัดว่าข้อมูลพื้นฐานมีอะไรบ้างแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออนาคตอยากจะทำอะไรทีมรัฐบาลจะไปร่างนโยบายตอบสนองต่อความต้องการของท่าอากาศยานและจังหวัดเรื่องของนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาแล้วคิดว่าทีมงานพรรคเพื่อไทย การกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะที่จะดีที่สุดในระยะสั้น คือการท่องเที่ยวซึ่ง ขนาดนี้จะเข้าสู่ช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวหรือช่วงไฮซีซั่นการเตรียมการการรับฟังข้อมูลของทุกภาคส่วนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะขนาดนี้ยังไม่ได้เข้ามาบริหารประเทศอย่างที่ แต่ก็ต้องรับฟังข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลที่จะไปวางแผน 
 
 
 
 
 
 ข่าวเทศบาลตำบลราไวย์

ราไวย์ รณรงค์กำจัดขยะใต้ทะเลและชายฝั่ง
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบรางวัลการจัดการแข่งเรือหางยาวตำบลราไวย์ ครั้งที่ 10
แถลงข่าวโครงการมหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลฉลอง
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เข้าสั่งการจนท. เข้าช่วยเหลือ 3 นักท่องเที่ยวติดกระแสน้ำ
ทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการสูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจำปี 2567
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ร่วมพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรฉลอง
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันอีดิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445
เทศบาลตำบลราไวย์ และแขวงทางหลวงภูเก็ต หารือบูรณาการการบริหารจัดการไฟฟ้าและถนนสาธารณะในพื้นที่ตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และ RAWAYANA แถลงข่าวกิจกรรมสงกรานต์
ราไวย์พบปะพี่น้องชาวมุสลิมพร้อมมอบอินทผาลัมเนื่องในเดือนรอมฎอน
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบรถเข็นผู้ป่วยและผ้าอ้อมสำเร็จรูป
ราไวย์สนับสนุนชุดอุปกรณ์การแสดงศิลปวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลราไวย์เร่งแก้ปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวบนต้นตาลในช่วงฤดูแล้ง
ราไวย์ประชุมเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมหารือการพัฒนาเทคโนโลยี สู่การสร้างเมืองอัจฉริยะ
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมฝึกอบรมทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุข
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมรับฟังความคิดเห็น
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา สกร.
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมนำเสนอผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE
เทศบาลตำบลราไวย์ สนับสนุนพิธีถือศีลอดรอมฎอน
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 3
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครนายก
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ร่วมเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 17 ของเทศบาลตำบลวิชิต
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมงาน “อะห์ลัน รอมฎอน”
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ด้านพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
เทศบาลตำบลราไวย์ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินมอบแก่โรงพยาบาลฉลอง
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดการแข่งขันราไวย์มินิมาราธอน ครั้งที่
เทศบาลตำบลราไวย์มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
ให้การต้อนรับคณะหอการค้าเฉินตู
เทศบาลตำบลราไวย์ เยี่ยมศูนย์บำบัดยาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์ มอบเตียงผู้ป่วย และถังออกซิเจน
เทศบาลตำบลราไวย์หารือปรับภูมิทัศน์ทัศนียภาพแหลมพรหมเทพ
เทศบาลตำบลราไวย์เปิดหลาดเช้าอาหารเพื่อสุขภาพ
เทศบาลตำบลราไวย์เปิดกิจกรรมชิลชิลกัน@หลาดแลเล
เทศบาลตำบลราไวย์ รับมอบร่มชายหาด และเก้าอี้ชายหาด จากบริษัท AIS
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ตรวจสอบการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำซอยมะลิ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บำบัดยาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์ ลงนาม MOUการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบางบาล
เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ตาชี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประชุมผู้บริหาร อปท.
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต มอบเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เทศบาลตำบลราไวย์ทำบุญ 2 ศาสนา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
เทศบาลตำบลราไวย์จัดการประกวดมิสในหาน 2024
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมเปิดอาคารหอประชุมพรหมเทพ
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธีเปิด RAWAYANA FEST
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิตงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดประกวดมิสพรางชมพู 2024
เทศบาลตำบลราไวย์ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดในหาน
อปพร.ตำบลราไวย์รับการพิจารณาคัดเลือก ศูนย์อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2567
ราไวย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน
เทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ราไวย์มอบประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบ “ผู้สูงอายุวัยอายุยืน
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานวัดในหาน
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมเปิดการแข่งขันวู้ดบอลลีกภาคใต้ ครั้งที่ 4
เทศบาลตำบลราไวย์ ขอเชิญร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระอุดมวชิรมงคล
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพท้องถิ่น
เทศบาลตำบลราไวย์ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์สมัยวิสามัญ
เทศบาลตำบลราไวย์ลงพื้นที่สำรวจเกาะโหลนเพื่อติดตั้งไฟฟ้าวิธีนำสายเคเบิลไฟฟ้าใต้น้ำ
เทศบาลตำบลราไวย์ รับประกาศหน่วยงานดีเด่น
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา บูชาคุณแผ่นดิน
เร่งช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่สูญหาย
ปฎิบัติการเดินหน้าเชิงรุกป้องกันปราบปรามการระบาดของยาเสพติด
เทศบาลตำบลราไวย์ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง
กีฬาภายใน Family Sport Day โรงเรียนบ้านขจรเกียรติ
เทศบาลตำบลราไวย์ สืบสานประเพณีท้องถิ่นกวนกาละแม
เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมยกระดับและเพิ่มความเข้มงวดความปลอดภัยทางทะเล
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดค่ายเยาวชนวิถีพุทธ
เทศบาลตำบลราไวย์รับมอบโฉนดที่ดิน
เทศบาลตำบลราไวย์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ราไวย์รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปบริจาค
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการ "รู้สักนิดก่อนเสียสิทธิ"
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี2566
เทศบาลตำบลราไวย์ปรับภูมิทัศน์หาดปากบาง
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดอบรม “คนรุ่นใหม่ห่างไกลภัยไซเบอร์”
ราไวย์จัดเก็บก้อนน้ำมันและยางมะตอย บริเวณพื้นที่ชายหาดเกาะราชา
ราไวย์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ้านบ้ำบ่อ
ราไวย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ราไวย์ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์ เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2566 ณ วัดสว่างอารมณ์
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต