ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


พมจ.ภูเก็ตจัดประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 พมจ.ภูเก็ตจัดประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่3/2563 เพื่อพิจารณาโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลาง โดยมีนายสมศักดิ์ พรหมชัย รองประธานคณะอนุกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ และมีนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
 
 
 พมจ.ภูเก็ต

พมจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวไทยใหม่
พมจ.ภูเก็ตให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์