ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์

 โดย พีระพงค์ ผลประมูล ผู้สื่อข่าว : สื่อสร้างสรรค์ ทันเหตการณ์

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม
สืบสานประเพณีสงกรานต์
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงกิจกรรมวันสงกรานต์ในปี 2566 ว่า วันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป เป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข การแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน
 
 
อวยพรปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ ใน อบจ.
 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวอวยพรปีใหม่ไทยแก่บุคลากร อบจ.ภูเก็ต ณ อาคาร 2 ชั้น 1 อบจ.ภูเก็ต โดยกล่าวว่า  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญนี้ รวมถึงเป็นวันที่ผู้บริหาร บุคลากร และข้าราชการ ของ อบจ.ภูเก็ต จะได้พบปะกัน และแสดงความนับเคารพต่อผู้สูงอายุกว่าโดยการรดน้ำดำหัว  จึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ในปี 2566  ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.ภูเก็ต ได้มีกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และสรงน้ำพระ อันเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต บุคลากรโรงเรียน และ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------- 
 
ร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลวิชิต
 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11.20 น. ณ อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 10 และนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 12 เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ซึ่งชมรมผู้ทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาเทศบาลตำบลวิชิต จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยมี นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต และคณะจากเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วม
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
 
 
ร่วมจัดงาน "สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ…สู่สากล" จ.ภูเก็ต
บ้านชาร์เตอร์แบงค์
 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ บ้านชาร์เตอร์แบงค์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมงาน "สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ…สู่สากล" องค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี นายอำนวย พิณสุวรรณ และนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ภาคส่วนราชการ องค์กรเอกชน เครือข่ายสภาวัฒนธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เข้าร่วมงาน
 
 
--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
 
ร่วมเสาวนา “สงกรานต์ในความทรงจำ” 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมเสวนา “สงกรานต์ในความทรงจำ และการเปลี่ยนผ่านของประเพณีสงกรานต์ รวมถึงภายในงานมีการสาธิตอาหารพื้นบ้าน การแสดงรำวงมาตรฐาน การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ดนตรีร่วมสมัย และการแสดงกลองยาว ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
 
---------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
 
 
 
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ชุมชนหลังศาลากลาง จ.ภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ 2566 และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ชุมชนหลังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 

 

ประเพณีรดน้ำไหว้ผู้ใหญ่ เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีงานสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล
 
 
 
 สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival
อบจ.ภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดท่าหลา
เทศกาล "Art Arise Festival 2023"
ภูเก็ต คว้ารางวัล Creative City Awards
กิจกรรม “ปลูกต้นทองอุไร รวมใจภักดิ์" ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง
อบจ.ท้าวิ่ง ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
อุโมงค์กะทู้ – ป่าตอง
เทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023
วิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าพัฒนา รพ.สต.
อบจ.ภูเก็ตร่วมโครงการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ และปล่อยลูกปูทะเล
การแสดง แสง สี เสียง “238 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”
วางฐานเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังเทียมในพื้นที่เกาะไม้ท่อน
สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ภูเก็ต-พังงา
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 66 ปี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กิจกรรมพิเศษ “ล้อมวงแหลง แบ่งกันเล่า”
Phuket Countdown 2023 “กิน ลม ชม เล แลหาดสุรินทร์”
ของขวัญปีใหม่ 2566 ที่ อบจ.ภูเก็ต มอบให้เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต พร้อมร่วมมือสร้างสวนสาธารณะ
อบจ.ภูเก็ต สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อบจ.ภูเก็ตส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมทอดกฐินสามัคคี
น้ำท่วมภูเก็ต หนักสุดในรอบ 50 ปี
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
น้ำท่วมหนักเขตอำเภอถลาง อบจ. ภูเก็ตเร่งบูรณาการแก้ปัญหา
ห้างใหญ่ กำลังเปิดใหม่ ดีต่อประชาชนจริงหรือ
ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ.
ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค
แผ่นดินไหว ไม่ใช่ สึนามิ
Expo 2028 โอกาสยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางโรง เสน่ห์ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตมั่นใจ ปรับเงื่อนไขการเข้าประเทศการท่องเที่ยวจะดีขึ้น
สูงวัย สูงโรค
ลานศิลปะ ลานน้ำพุดนตรี@สะพานหินภูเก็ต
รวมพลังขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
โครงการเก็บขยะใต้ทะเล
มหกรรมอาหาร และของดีภูเก็ต "หรอยหนัด หยัดได้"
อบจ.ภูเก็ต ฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565
แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19
ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ต