ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพบประชาชนตำบลเกาะแก้ว article

 

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพบประชาชนตำบลเกาะแก้ว
พร้อมส่งมอบศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำตำบล
 Image
Image  Image 
   

                 เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550   องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ( อบจ.ภูเก็ต ) ได้จัดโครงการ อบจ.พบประชาชน พร้อมส่งมอบอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ตำบลเกาะแก้ว โดยมีนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนายหัตถ์  กตัญชลีกุล ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ บริเวณมัสยิดยาบรรนูรค์ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
                 นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายก อบจ.ภูเก็ต  เปิดเผยว่า  ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต  อบจ. ตระหนักดีว่าการพัฒนาภูเก็ตให้ก้าวไปสู่เมืองดี..ชีวีมีสุขอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องพัฒนาไปพร้อมกันในทุกด้าน ทั้งทางด้านวัตถุ ร่างกายและจิตใจ  ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต  จึงได้สร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำตำบลเกาะแก้วขึ้น บริเวณมัสยิดยาบรรนูรค์  ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น  ขนาด 9 X 20  เมตร  ภายใต้งบประมาณ  2,799,800 บาท
                 ทั้งนี้อาคารดังกล่าว จะเป็นศาสนสถานของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว เพื่อใช้เป็นศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน  ปลูกฝังประชาชนให้ยึดมั่นในศาสนา เป็นคนดี มีจริยธรรม รวมทั้งเป็นสถานที่ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และดำเนินกิจกรรมต่างๆ  นอกจากนี้อาจจะใช้ประโยชน์ในการเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับประชาชน  เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว 
                 และในโอกาสนี้ ยังได้จัดโครงการ อบจ.พบประชาชน เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  ข้าราชการ ของ อบจ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลเกาะแก้ว รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมหรือโครงการเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตต่อไป
                 อย่างไรก็ตาม ตัวแทนชาวชุมชนเกาะแก้ว ได้ร้องเรียนผ่าน นายก อบจ.ภูเก็ต เรื่องความเดือดร้อนในการใช้ถนนสายเทพกระษัตรี เนื่องจากยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมาในเส้นทางดังกล่าว  มักวิ่งด้วยความเร็วสูง ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณดังกล่าว ไม่สามารถข้ามฟากถนนไปยังอีกฝั่งได้ นอกจากนี้ยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงอยากให้ทาง อบจ.ภูเก็ต จัดสร้างสะพานลอยข้ามถนนให้กับชาวบ้าน ซึ่งนายก อบจ.ภูเก็ต ได้แจ้งให้ทราบว่า อบจ.ภูเก็ต ไม่สามารถดำเนินการสร้างสะพานลอยได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนือหน้าที่รับผิดชอบ แต่จะรับเรื่องประสานไปยังแขวงการทางภูเก็ตต่อไป 


 

 Image  Image


 
รอบรั้วการศึกษา

คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ม.อ.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอันดามัน
ม.อ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ม.อ.ภูเก็ตเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับพี่น้องผู้ขับรถรับส่งสาธารณะ
ม.อ.ภูเก็ตร่วมกับสถาบันขงจื้อเปิดสอบ HSK และ YCT
ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์พัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมการท่องเที่ยว
ราชภัฏภูเก็ตเปิดจัดสอบTOEIC
75 ปี รวมพลคนอาชีวะ งานสังสรรค์ศิษย์เก่า
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 12
กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 10”
จัดการแข่งขันกีฬา “อนุบาลเกมส์”
กลุ่มจังหวัดอันดามันถกทิศทางการศึกษา
คณะการบริการการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ตจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีด้านการโรงแรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
East Asia Regional Conferences in Mathematics Education (EARCOME)
หอการค้าภูเก็ตให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC
ม.อ.ภูเก็ต สวัสดีปีใหม่ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต
ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ ทูตอินเดีย
คณะวิเทศศึกษาเปิดอบรมโครงการค่ายศิลปะและภาษาต่างประเทศ
พิธีปิดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจโรงแรม
ม.อ.ภูเก็ต เป็นศูนย์เครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ภาคประชาชนพร้อมสู้ภัยพิบัติหรือไม่
ม.อ.ภูเก็ตร่วมกับชมรมเปตองจังหวัดภูเก็ต จัดการแข่งขันเปตอง
ราชภัฏภูเก็ต เปิด “เวทีเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555
เสวนา “ความเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหว จ.ภูเก็ต
พิธีอัญเชิญพระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
รร.บ้านไม้เรียบจัดกิจกรรม “ทรีเคลล์ ผักกินใบใครรู้บ้าง”
มอ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รร.บ้านไม้เรียบ
Big Cleaning Day ม.อ.ภูเก็ต
To Be Number One Idol
ม.อ.ภูเก็ตบริจาคโลหิต
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
ม.อ.ภูเก็ตจัดสอบ HSK
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายพระพรวันพ่อ
คณะวิเทศศึกษา มอบเงินสมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ
ราชภัฏภูเก็ต ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู
ปฐมนิเทศครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ต จัดงานคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขต
พิธีมอบทุนการศึกษา ภูเก็ตวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตช่วยน้ำท่วมภาคกลาง
ออมสินร่วมกับโรงเรียนวันครูเปิดธนาคารโรงเรียน
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ ทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
การอบรมปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต เพื่อเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์อัครมหาศิลปิน
โครงการ “อิ่มบุญผู้ให้ สุขใจผู้รับ”
ม.อ.ภูเก็ตปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระราชานุสาวรีย์
นิทรรศการแสดงศิลปะเด็กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดถก ประจำปีทางวิชาการผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ราชภักภูเก็ตจัดพิธีมอบบั้งติดปีก
ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวิชาการ
แม่ลูกดีเด่น
“ฟ้า-ขาวเกมส์”
แฟนตาซีคิดดี” มอบทุนให้ 5 โรงเรียน
2 ปีห้องเรียนขงจื่อ ภว.
ม.อ.ภูเก็ต ถวายเทียนจำนำพรรษา
มอ จัดแข่งขัน ACM-ICPC
ม.อ.ภูเก็ต รณรงค์เลือกตั้ง
ความร่วมมือในการพัฒนาเกาะบุโหล
เวทีประชุมนานาชาติ
ทุนเรียนฟรี ม.อ.ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตช่วยเพื่อนญี่ปุ่น
อบจ.ภูเก็ต จัดงานจุดหมายที่ปลายฝัน
สวภก.ประกวด วงโยธวาทิตนักเรียน article
สตรีภูเก็ตร่วมตกลงMOU หมวกกันน๊อก article
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2
นักเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมเวียนเทียนอาสาฬหบูชา article
ราชภัฏภูเก็ตจัดรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย article
ม.อ.ภูเก็ตต้อนรับXiamen University article
MOU ม.อ.ภูเก็ตกับฟินแลนด์ article
ม.อ.ภูเก็ต ปิดการแข่งขัน ม.อ.ภูเก็ตคัพ ครั้งที่ 6 article
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทย article
ดร.หยาว ชีหมิง ต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติ มอ.หาดใหญ่ article
PSUต้อนรับผู้บริหารจากUiTM article
ภูเก็ตออนไลน์จัดกิจกรรมวันแม่ article
MOU อาชีวศึกษา article
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดอบรม article
เสวนาการพัฒนาการศึกษา article
สนับสนุนเครือข่ายภาคใต้
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตคนใหม่ article
สัมมนาฟรี Animation ม.อ.ภูเก็ต
แข่งขันนกกรงหัวจุก
มงคลสมรสคนดัง
ต้อนรับติ๊กชิโร่
สภากาชาดไทย article
ประชุมความปลอดภัยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น article
เทศบาลกะทู้ดูงานอีสานตอนล่าง article
สัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ article
ย้อนอดีตครั้งที่ 9 article
แสดงความยินดี ผู้ว่า ททท.คนใหม่ article
ททท.จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิด article
ประชุมเฝ้าระวังโรคติดต่อ article
อาชีวศึกษาภูเก็ต article
ราชภัฏภูเก็ต article
SEC.group แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ภูเก็ต article