dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


รับสมัครอบรม อปพร.

 

 

เทศบาลตำบลวิชิต เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2554 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -31 ก.ค.54

     เทศบาลตำบลวิชิตนำโดยนาย กรีฑา แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต  ขอเชิญประชาชนในตำบลวิชิต  เข้าร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ  เป็นกำลังเสริมหรือกำลังสำรองช่วยเหลือทางราชการ ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและกิจกรรมของเทศบาล  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31  กรกฎาคม 2554  ในวันและเวลาราชการรับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น 
 
หลักเกณฑ์การรับสมัคร
  1. คุณสมบัติ
   1.1 สัญชาติไทย
   1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
   1.3 มีภูมิลำเนาหรือถิ่นฐานที่อยู่ในเขตตำบลวิชิต
  2. หลักฐานการสมัคร
   2.1 ใบสมัคร
   2.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
   2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

   ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลวิชิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 076-525100 ต่อ 139Copyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?