ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


สมาคมนครจัดโบว์ลิ่งช่วยน้ำท่วม

สมาคมชาวนครศรีธรรมราชชนะเลิศ โบว์ลิ่งการกุศล สมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต

นำรายได้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อีกทั้งมอบทุนการศึกษานักเรียนภูเก็ตและพัทลุง


            

พลเรือโทธราธร  ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมชาวเมืองลุง ภูเก็ต โดยมีพ...โชติ  ชิดไชย ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ พ...พีระยุทธ์  การะเจดีย์ รองผบก..จว.ภูเก็ต นายสัจจพล  ทองสม นายกสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต นายประเจียด      อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายสาธิต  กลิ่นภักดี  ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายปรีดี เกตุทอง   ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  นายมานิตย์ อักษรกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และสมาคมชาวนครศรีธรรมราชภูเก็ต ชมรมชาวตรังในจังหวัดภูเก็ต ชมรมชาวสงขลาในจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต และผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ ร่วมที่ซีเอสโบว์ จังหวัดภูเก็ต
            พลเรือโทธราธร กล่าวว่าตนก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นชาวพัทลุงด้วยส่วนหนึ่ง ใคร่ขอชื่นชมกับกิจกรรมของชาวเมืองลุงที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นปัญหาที่หนักมากของประชาชนชาวไทยในเวลานี้  ส่วนรายได้อีกส่วนหนึ่งก็ได้นำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนทั้งในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดภูเก็ต จึงถือได้ว่าการแข่งขันดังกล่าวได้สร้างประโยชน์ถึงสองต่อด้วยกันคือนอกจากช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนอีกต่อหนึ่งนั้นก็คือการร่วมกันแก้ไขปัญหาในอนาคตนั่นคือการช่วยเหลือเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
            ...โชติ กล่าวว่าการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ตมีทีมเข้าร่วม จำนวน 120 ทีม โดยทางสมาคมมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อจัดหารายได้ช่วยในกิจกรรมสาธารณกุศล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  อีกทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดพัทลุง และภูเก็ต  นอกจากนี้แล้วเป็นการร่วมพบปะสังสรรค์ และส่งเสริมสามัคคีในหมู่คณะของชาวเมืองลุงที่ประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงยังมีผู้บริจาคเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง ประกอบด้วย วรพจน์  วงศ์มุนวร จำนวน40,000 บาท แอน มังสุรีย์  10,000 บาท ประเจียด  อักษรธรรมกุล 10,000 บาท ชูชาติ ปาละสุวรรณ  10,000 บาท ชยุต ภู่อัครวุฒิ 10,000 บาท  ขนิษฐา ทองสม 10,000 บาท  บริษัทไลท์ติ้งโซนภูเก็ต จำกัด 5,000 บาท สุขสันต์   ว่องสินไพบูลย์  5,000 บาท  และธนูศักดิ์  พึ่งเดช กลุ่มบริษัทเจดีพูลส์ มอบเรือ 1 ลำ

            อย่างไรก็ตามสำหรับผลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมชาวเมืองภูเก็ตครั้งนี้ โดยทีมที่ชนะเลิศคือทีมสมาคมชาวนครศรีธรรมภูเก็ต ได้คะแนน 1,440 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 1 คือทีม BULKI ได้คะแนน1,420 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 2 คือทีมทรัพย์ทวี    ได้คะแนน 1420 คะแนน รางวัลบู้บี้ คือทีมที่ดินจังหวัดภูเก็ต ได้คะแนน 845 คะแนน นอกจากนี้ยังมีรางวัลเกมเดียวสูง คือ วิช   จากทีมภูเก็ตมารินี ได้ 200 คะแนน รางวัลสามเกมสูงสุดคือ เอก จากเทศบาลตำบลราไวย์ ได้ 490 คะแนน และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนคือทีมชัวร์การ์เด้น

 

ข่าวภูเก็ต phuketonlinenews