ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุ 60 พรรษา ในปี 2558  

 

               ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา  ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”  หรือ Princess Maha Chakri Award และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง  “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล
              รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ (ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ 1 คน รวม 11 รางวัล ในปี 2557-2558 นี้ จะเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 11 ประเทศ จะเริ่มดำเนินการคัดเลือกครูพร้อมกัน เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล ครั้งแรกซึ่งจะจัดในเดือนตุลาคม ปี 2558
               มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะจัดดำเนินการคัดเลือกครูในทุก 2 ปี มูลนิธิฯ จะเสนอกรอบแนวคิด ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและกลไกให้ขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละประเทศ
               การดำเนินงานสำหรับประเทศไทย คุณสมบัติเฉพาะของครูผู้สมควรได้รับรางวัลไว้ ดังนี้คือครูเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต อุตสาหะ ทุ่มเทในการทำภารกิจความเป็นครูมาตลอด จนมีศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ทั้งในแง่การเป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของเพื่อนครู หรือครูรุ่นน้องการทำงานที่ทุ่มเทกับการสอน ค้นคว้าพัฒนาการสอนจนมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและวิธีสอนในส่วนที่รับผิดชอบ
               มีการคัดเลือกสองระดับ ได้แก่ 1.ระดับจังหวัด 2.ระดับส่วนกลาง  ส่วนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย 1.เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  2.ประกาศนียบัตร 3.เงินรางวัล 10
,000 บาทสหรัฐฯ