ReadyPlanet.com
บทความLifeStyle
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
อัตราโฆษรา


ป่าตองเข้มแข็ง by ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น


Phuket Model กับ ภูเก็ตจัดการตนเอง

 Phuket Model กับ ภูเก็ตจัดการตนเอง  

ฝากภาครัฐ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวป่าตอช่วงโควิด19

 ฝากภาครัฐ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวป่าตอง

หลังโควิด19_การจัดการท่องเที่ยวป่าตอง

 การจัดการการท่องเที่ยวป่าตอง หลังโควิด 19

เฟ้นโอกาส ในวิกฤติ โควิด-19

เฟ้นโอกาส ในวิกฤติ โควิด-19  ปราบ ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น แนะ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน อย่าตื่นตระหนก สร้างความเชื่อมั่น ตั้งสติ และให้กำลังใจกัน

จับตา! ปัญหา “สหรัฐ-อิหร่าน” กระทบท่องเที่ยวภูเก็ตหรือไม่

 จับตา! ปัญหา “สหรัฐ-อิหร่าน” 

จะกระทบ วงการท่องเที่ยวภููเก็ตหรือไม่
การท่องเที่ยวป่าตอง ภูเก็ต หลังเปิดหาด ปังหรือแป๊ก?

การท่องเที่ยวป่าตอง ภูเก็ต หลังเปิดหาด 

ปัง หรือ แป้ก ?
ทัวร์จีนลดกระทบท่องเที่ยวภูเก็ต

 ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น   กล่าวถึงปัญหานักท่องเที่ยวจีนลดที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภูเก็ต 

ป่าตองเมืองท่องเที่ยวสะอาดปลอดภัย

ป่าตอง  เมืองท่องเที่ยว สะอาด ปลอดภัย เมืองที่มีกล้องวงจรปิดมากที่สุด มีเครือข่ายภาคประชาชนมากที่สุด

เป็นคนป่าตองไหม? คนป่าตองควรให้อะไรแก่สังคมบ้าง?

เป็นคนป่าตองไหม? คนป่าตองควรให้อะไรแก่สังคมบ้าง?

สร้างภูเก็ตให้เป็นสังคมน่าอยู่ด้วย CSR
สร้างความเป็นพลเมือง ที่มีความรับผิดชอบสูงต่อสังคม มีความร่วมมือที่ดี นำไปสู่สังคมที่ผาสุก ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคขององค์กรธุรกิจ ของภูเก็ต
 
4ปี คสช ท่องเที่ยวภูเก็ต สงบ แต่ ซบเซา

4 ปี คสช.ถึงเวลา คืนประชาธิปไตยให้ประชาชน ท่องเที่ยวภูเก็ต สงบ แต่ ซบเซา

เขาถามกันว่าทำไมผมไม่เล่นการเมือง

ทำไมผมไม่เล่นการเมือง มีเหตุผล 2 แบบ คือ ส่วนตัว และส่วนรวม

ยกป่าตองให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ

กระจายอำนาจ ให้ความสำคัญคนพื้นถิ่น  ยก..ป่าตองเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ

เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจป่าตอง

บางลา คือจุดขายที่สำคัญ   ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะต้องแวะเวียนมา

คุ้มไหม อุโมงค์ป่าตอง ?

เมื่อไรจะเริ่มสร้าง? งบบานปลาย หรือ ไม่คุ้มทุน ภูเก็ตจะมีอุโมงค์ป่าตองไหม?                 

ปัญหาไลฟ์การ์ดภูเก็ต
ปัญหา ไลฟ์การ์ด ความล้มเหลว ของการท่องเที่ยวภูเก็ต
 
ดุลยภาพแห่งการสมยอม

ดุลยภาพแห่งการสมยอม ตบมือข้างเดียว ไม่ดัง

สมรภูมิป่าตอง

สมรภูมิป่าตอง   ยิ้มสู้...สงครามเศรษฐกิจ

ปราบปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ

ปราบ...ปัญหายาเสพติด แก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ

หน้า 1/1
1
[Go to top]